1. Support SE
  2. Lösning – hem
  3. Skaffa fiber
  4. Beställa fiber

Hur lång är leveranstiden?

Vi har 24 månader på oss att slutföra installationen. Men det vanliga är att det tar 3-9 månader efter beställning. Cirka 95 procent installeras inom angiven tidplan medan resterande 5 procent kan dröja på grund av till exempel tillstånd hos markägare, lång handläggningstid hos kommunen eller Trafikverket samt tekniska problem.


Varför är leveranstiden så lång?

Innan vi kan börja gräva och dra in fiber till ditt hus behöver vi ha flera tillstånd från kommunen och göra vissa förarbeten.


Det brukar se ut ungefär så här:

Vi ansöker om markavtal hos din kommun om vi behöver gräva i deras mark. Att få ett markavtal brukar normalt ta en månad, men det finns tyvärr fortfarande kommuner som tar flera månader på sig. 


Vi ansöker om markavtal hos alla privata markägare som blir berörda. Tiden kan variera från någon månad till några månader beroende på hur många markägare som berörs. På landsbygden kan det röra sig om hundratals privata markägare. Vi gör vad kan för att så skyndsamt som möjligt få klart ett markavtal. 


När markavtalen är klara kan det hända att vi behöver göra vissa korrigeringar i framföringsvägen och vi tar fram nya ritningar samt att vi lämnar in schaktansökan och TA-planer till kommunen.


Därefter gör vi och kommunen en försyn på de planerade schaktsträckorna på kommunal mark. Detsamma sker på privat mark. När försynen är genomförd, schaktansökan och TA-planerna är godkända så börjar grävarbetet.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov