1. Support SE
  2. Lösning – hem
  3. Kundinformation
  4. Kundinformation

Investeringar i nätet för att öka kapacitet och tillgänglighet

Det senaste året har vi investerat i att öka kapaciteten och tillgängligheten i nätet. Du som användare har fått ett stabilare nät med 10 gånger den tidigare kapaciteten. 


I och med investeringar och stora prisökningar på marknaden har vi i år aviserat att vi höjer relationsavgiften för tjänsteleverantörerna i vårt nät. 


Vad är relationsavgift?

Relationsavgiften är den kostnad som nätägaren fakturerar tjänsteleverantören för att du som slutkund använder nätet. Den består av två delar; kommunikationsoperatörens kostnad och nätägarens kostnad. En kommunikationsoperatör möjliggör för flera olika tjänsteleverantörer att trafikera nätet med olika tjänsteerbjudanden. Vi vill ha flera tjänsteleverantörer i nätet för att skapa konkurrens och för att du som slutkund ska få en så bra produkt som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. Kommunikationsoperatören investerar i aktiv utrustning i nätet. Den aktiva utrustningen fungerar ungefär som växlar i ett järnvägsnät. Den aktiva utrustningen hanterar trafiken så att den inte ska krocka. Nätägaren äger fiberkablarna och utrustning i kopplingsskåp, noder, och i avlämningspunkter där regionala, nationella och internationella nät tar över trafiken. Det är ungefär som tågstationer, ändstationer och rangerbangårdar i ett järnvägsnät. Open Infra är en integrerad nätägare och kommunikationsoperatör varför vi kan minska antalet mellanhänder och kostnaden för att driva nätet.


Bakgrund till investeringarna i nätet


Ökad trafik i nätet

På senare år har efterfrågan, eller trafiken i nätet, ökat markant vilket beror på tre faktorer. Dels beror det på en ökad urbanisering. Fler har helt enkelt flyttat in och nätet har därför förtätats med fler användare. Dels beror det på att du som användare har fler enheter uppkopplade som laptop, mobil, surfplatta, TV och ljudsystem. Slutligen konsumerar du som användare betydligt mer bandbredd då du livestreamar event, gejmar, eller laddar ner filmer och musik. Fiberkablarna klarar detta utan problem, men utrustningen i nätet måste utökas och uppgraderas för att klara den ökade belastningen.

För att hantera den ökade trafiken har vi gjort betydande investeringar för att öka kapaciteten och tillgängligheten i nätet. Vi vill inte att du som användare ska uppleva nätet som ostadigt, varför vi ökat kapaciteten. Om vi skulle få ett avbrott, till exempel genom en avgrävning, så ska det alltid finnas en alternativ väg till ditt område och du kommer alltid att ha internetaccess och knappt märka att vi omdirigerat trafiken vid en avgrävning. Genom dessa investeringar har vi tiodubblat kapaciteten i nätet. Om vi tidigare kunde leverera 1 Gbit/s till dig som slutkund kan vi nu leverera upp till 10 Gbit/s till nästan alla våra slutkunder. De mesta av dessa investeringar genomfördes under 2022 och 2023. De investeringar vi har genomfört för att öka kapacitet och tillgänglighet har lett till ökade kostnader i form av avskrivningar.

 

Högre driftskostnader

Utöver investeringar i kapacitet och tillgänglighet har vi också fått ökade driftskostnader. En stor del av våra driftskostnader består av att vi köper transmission av tredje part för att nå våra slutkunder. Vi hyr helt enkelt in oss på deras regionala och nationella nät för att nå ut till våra lokala accessnät. Våra kostnader för transmission har ökat med 40% per användare sedan 2021. En annan stor kostnadspost är el för att försörja våra noder. Vår elkostnad har ökat med över 65% sedan 2021. Sist men inte minst äger vi inte marken där vi förlagt fiberkabeln. Vi har istället markavtal med privata och kommunala fastighetsägare. De har i många fall höjt hyran för att vi förlagt fiber över deras mark.

 

Lägre tillväxttakt

Tidigare har vi kunnat möta ökade driftskostnader genom att vi byggt ut nätet som då har fått fler användare. Därmed har vi kunnat slå ut ökade kostnader på fler användare och vi har inte behövt höja relationsavgiften per användare. Faktum är att vi inte har höjt relationsavgiften för alla tjänster före 2020 och att vi i reala termer har en lägre relationsavgift idag än vad vi hade 2012. Nu växer nätet inte i lika snabb takt som tidigare och vi har, på grund av ökad inflation och kraftigt ökade elpriser, tvingats höja relationsavgiften. För att få ner kostnaden har vi minskat antalet tjänster i nätet så att vi nu bara erbjuder symmetriska tjänster. Till exempel ersätts 1000/100 Mbit/s av 1000/1000Mbit/s. Vi har kapacitet att klara detta och vi tar inte betalt för att vi uppgraderar våra slutkunder till symmetriska tjänster. Faktum är att vi kommer att sänka relationsavgiften för 1000/1000 Mbit/s från 1 juli 2023.

 

Ny teknik och viktiga funktioner in-house

För att inte tvingas höja relationsavgiften på grund av tredje parts prishöjningar ser vi alltid över alternativ för att drifta nätet så effektivt som möjligt. Vi har till exempel tagit över vårt network operations center (NOC) som tidigare var outsourcat. Genom att driva NOC:en i egen regi får vi ner kostnaden och vi kan dessutom kontrollera kostnaden bättre. Vi tittar också över att gå från point to point teknik (PTP) till passive optical network teknik (PON). Det kommer at minska våra teknikkostnader, öka kapaciteten i nätet samtidigt som det skulle minimera våra elkostnader. Detta är ett ganska omfattande projekt som kommer att pågå under flera år. Under tiden kommer du se att våra nodskåp får solceller. Allt för att få ner kostnaden och för att göra oss oberoende av tredje parts prisökningar.   


Framför allt beror prisökningen på ökade driftskostnader, främst transmission och elkostnader, som vi inte kunnat slå ut på fler användare. Vi tycker att det är tråkigt att vi inte kunnat möta kostnadsökningar genom ökad skala, eller fler användare, och bättre tekniklösningar. Historisk har vi kunnat göra det och i reala termer har vi fortfarande ett lägre pris än 2012.


För att minska risken att tvingas höja priserna igen ser vi över möjligheten att med ny teknik komma ner i kostnad. Med de investeringar vi redan gjort är vi mer kapacitetsoberoende och kommer därför sänka priset på 1000 Mbit/s. Samtidigt har vi framtidssäkrat nätet så att vi kan erbjuda våra slutanvändare multigigtjänster i ett av Sveriges mest stabila nät. Det är här vi vill vara, bättre prestanda till lägre kostnad.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov